COPYRIGHT NOTICE ROULARTA MEDIA NEDERLAND B.V. EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam Roularta Media Nederland dan wel die van haar groepsmaatschappijen. (hierna gezamenlijk: ‘Roularta Media Nederland’), de bijbehorende logos, de door Roularta Media Nederland vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij Roularta Media Nederland. Roularta Media Nederland behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Roularta Media Nederland.

Roularta Media Nederland mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Roularta Media Nederland heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

©Roularta Media Nederland 2023